Garuda Profile®

 

Benchmark met 1.000 leiders

 

Rapporten voorbeelden:

Persoonlijke Profiel.

   

Leiders Profiel.

    

Samenvatting Persoonlijke Profiel.

     

Samenvatting Leiders Profiel.

      

     


Speciaal rapport over het leiderschap potentieel.
Een echte raadgever omwille van de afzonderlijke analyse van karaktertrekken, de vergelijking ervan, het samenbrengen van de gegevens, het opstellen van statistieken,...

Mogelijkheden:

 

Gratis test met de vermelding Test GP*.

*De vragenlijst en de rapporten worden door Internet verstuurd.

    

Output voorbeelden:

      

 

 

 

 

 

Met een totaal van 29 is de kandidaat onder de gemiddelde belgische waarde: 32,8

 

De resultaten van de analyse, voorgesteld aan de hand van grafieken en teksten, worden onderling vergeleken. Er wordt een mogelijke gedetailleerde interpretatie voorgesteld die de basis vormt voor het gesprek met de kandidaat of de geëvalueerde werknemer.

 

Gebruik:

 • Grondige analyse van het profiel van de medewerkers op basis van 16 weloverwogen karaktertrekken.
 • Op zoek gaan naar leidersfiguren onder de medewerkers.
 • Omschrijving van een functie en het profiel van de ideale medewerker.
 • Vergelijking van het profiel van de medewerkers die eenzelfde functie uitoefenen (succesfactoren)
 • Een medewerker helpen om zichzelf beter te leren kennen en zijn ambities beter te kunnen omschrijven.
 • Ondersteuning van het jaarlijkse evaluatiegesprek.
 • Het voltallige personeel analyseren. Standaardprofielen uitwerken.
 • Bij de rekrutering van nieuwe medewerkers.

Eigenschappen:

 

 • Eenvoudig gebruik, meertalig (Nederlands, Frans, Engels,…)
 • Verregaande ergonomie, “context sensitive help”.
 • De evaluaties verlopen neutraal, objectief en zijn identiek voor iedereen.
 • Elke medewerker of kandidaat wordt op basis van dezelfde parameters geëvalueerd.
 • De resultaten zijn helder geformuleerd en op korte termijn te gebruiken.
 • Mogelijkheid om statistieken en gedetailleerde vergelijkingen op te stellen.
 • Profielen database (3.000 profielen) voor verdere vergelijkingen.

Voordelen :

 

 • Belangrijke tijdswinst en nauwkeurigheid in de analyse en evaluaties door HR specialisten.
 • Diepgaande functie profiel bepaling.
 • De juiste persoon op de juiste plaats.
 • Databank van het personeel met groepen op basis van alle typen criteria.
 • Geen Internet verbinding noodzakelijk.